English    Viet

“Thay đổi cuộc sống thông qua chăm sóc y tế,
giáo dục, dinh dưỡng và tình yêu thương”

Những Dự Án của GIBTK

Việc tài trợ của bạn ảnh hưởng như thế nào đối với những gia đình và những trẻ em kém may mắn này


412​ ngôi nhà
được xây dựng

Giá $4,400.00 nhà.
More


16 trường mẫu giáo được xây dựng
Chi phí xây dựng $15,000.00 /trường học
More


692​ ca phẫu thuật tim
mẫu giáo được xây dựng

Chi phí $2,500.00/ca
More


6726​ ca phẫu thuật
chỉnh hình

Chi phí $425.00/ca.
More


ca phẫu thuật mắt 98
Chi phí $400.00/ca.
More


138,446​ chiếc xe lăn
More


783 xe đạp đã cấp phát
Giá $100.00 xe đạp
More


Livestock
con heo, giá $175.00/ca.
con bò, giá $750.00/ca.
con bò, giá 154 More


 

Dự án Ngôi Nhà Hy Vọng

Dự án Ngôi Nhà Hy Vọng (Nhà, Cơ hội, Niềm tự hào & Giáo dục)
Báo cáo cho biết 25% - 30% trẻ em Việt Nam sống trong các mái ấm tình thương bị suy dinh dưỡng. Read More

The Father's House

Tài trợ toàn phần cho Nhà Của Bố ở Đà Nẵng ( hiện tại có 13 bà mẹ và 12 trẻ) More

Hai Chau Childrens House

Tài trợ toàn phần cho mái ấm Hải Châu thành lập từ tháng 3,2008 ( hiện có 13 trẻ) More

Mary's House

Tài trợ toàn phần cho mái ấm gia đình Mary thành lập từ tháng 2,2012 ( hiện có 15 trẻ) More

The Lighthouse

Tài trợ toàn phần cho nhà nữ sinh Lighthouse tại Đà Nẵng ( hiện có 18 nữ sinh) More

Hal's Boys Home

Tài trợ toàn phần cho nhà Nam sinh Hal thành lập vào tháng 5,2012 ( hiện có 16 nam sinh và 6 trẻ) More

Carmela's Home

Tài trợ toàn phần cho mái ấm Carmella thành lập từ tháng 8, 2012 ( hiện có 13 trẻ) More